Debatt – DEB18

“DEB18 er et av de bedre prosjektene vi har gjennomført så langt på TV-skolen. Det at det har skapt så mye engasjement er både givende og motiverende for å gjøre noe lignende igjen” – Sofie Johansen.

Avgangsstudentene ved TV-skolen viste at samarbeid på tvers av linjene kan skape mer enn et dagsaktuelt produkt – det kan også vekke tanker, følelser og diskusjon.

DEB18 produksjonen i Hollywood trappa på Hinn

I bunnen av Hollywoodtrappa på Høgskolen i Innlandet avd. Lillehammer gjennomførte avgangsstudentene ved TV-skolen et stort prosjekt, med mål om å belyse temaer som engasjerer unge voksne. Årets debatt fikk navnet “DEB18”, som ikke bare refererer til årstall for produksjon, men også målgruppen debatten var rettet mot. Gjennom temaet “forbilder” produserte studentene to sendinger om “influenceres påvirkning på sine følgere” og “ekstreme ytringer blant meningsbærere”.

Valget med å legge sendingene til fellesområdet ved høgskolen, skapte nysgjerrighet blant andre studenter også. Dette fikk Henriette Sjøberg (23) kjenne på som arbeidsleder for fotografene. Sammen med resten av flerkameraklassen, rigget og forberedte de seg på sending noen dager i forkant, og det var mange som var interessert i hva de holdt på med.

“Vi fikk utfordret oss til å tenke helt nytt, sammenlignet med å produsere sendingene i studio, fordi det er et lokale hvor det skjer så mange andre ting samtidig. Jeg syns vi løste det veldig bra, og det var fint at andre studenter kunne se hva som ligger bak en TV-produksjon. I tillegg var det en fin måte å vise frem TV-skolen på” forteller Sjøberg.

A-foto Henriette Sjøberg

Som et side-prosjekt bygget studentene opp en egen Facebook-side, hvor publikum kunne få innsikt i temaene, gjestene og ikke minst – innslagene som skulle brukes til å sette i gang debatt og diskusjon i sendingene.

Markus Hamletsen (24) hadde ansvar for å sørge for at innslag ble produsert i henhold til temaene og at hver eneste video kunne fungere selvstendig når det ble publisert på sosiale medier.

Siden ideene til innslagene skulle være en retningslinje for det videre arbeidet for redaksjonen ville jeg sikte høyt og tenke at vi kunne lage innslag av god kvalitet som kunne løfte hele prosjektet. Videoene skulle være relevante for sendingene, men også kunne fenge på sosiale medier. Det viste seg at vi hadde gjort en god jobb med dette, for mye av det vi la ut fikk stor oppslutning på Facebook-siden vår” forteller Hamletsen

I forkant av sendingene hadde DEB18 klart å nå ut til målgruppen og skapt interesse rundt de høyst aktuelle temaene. Markus syns det var gøy å kunne følge med på hva folk utenfor TV-skolen syntes om innslagene og diskusjonene de skapte på sosiale medier.

Markus Hamletsen, A-Regi for innslag

Jeg syns det er utrolig gøy at vi gjorde det så bra på sosiale medier og fikk mye oppslutning rundt DEB18 her. Når man setter igang med et slikt prosjekt er det jo alltid noe man håper på vil skje, men man kan aldri være sikkert. Men plutselig er et innlegg delt 150 ganger og sett av over 50 000 personer, og det er ikke akkurat noe man får oppleve hver dag. Vi skal være veldig fornøyde med alt vi klarte å skape av engasjement, følelser og tanker rundt temaer og innslag”. Forteller Hamletsen

Siden debatten er et samarbeidsprosjekt for alle avgangsstudenter, jobbet redaksjonen med et viktig mål – og det var å skape innhold som de selv ønsket mer innsikt. Dette ble en god pekepinn for Sofie Johansen (24) som jobbet med utvikling av innhold og hadde hovedoppgave med å lage manus til programleder.

Forbilder” var et tema som ble laget ut i fra felles omslutning i 3kl. og dette var viktig å ta med seg videre i utformingen av prosjektet. Å lage noe som alle er engasjert i og syns er gøy, gjorde at alle kunne få et ekstra driv i planlegging opp i mot sendingene”forteller Johansen.

Selv om Sofie har arbeidet med manus på TV-skolen tidligere, var det spesielt lærerikt å jobbe med manus for en debatt. Her ble research og godt samarbeid med redaksjon og veileder en viktig del av hennes arbeid.

Manusforfatter Sofie Johansen

Å skrive et manus til en debatt er for eksempel veldig annerledes fra å skrive manus til et underholdningsprogram.Tidligere har jeg jobbet med manus for Gullrutens Fagpris. Her er rammer satt – du vet hva som kommer til å skje og hva folk kommer til å si. I en debatt er det uvisst hvordan det vil utspille seg og programleder må kunne være forberedt på å stille så mange spørsmål som mulig” forteller Johansen.

Med DEB18 som første gjennomførte prosjekt for avgangsstudentene har de mye å se frem til det resterende året. Henriette mener at det er fint å ha en felles produksjon som de kan snakke om i fellesskap nå i etterkant av DEB18.

“Jeg syns det er gøy å vært del av et prosjekt som hele 3kl. kan være stolte av. Det er mye jobb som skal til for at helt program skal realiseres og nå har hele trinnet en felles produksjon og se tilbake på, snakke om og være stolte av at vi har gjort sammen” forteller Henriette Sjøberg.

 

Sjekk ut DEB18 her! 

 

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilbake til toppen av siden