Filmmusikk-komposisjon

Studiet er et ett-årig deltidstudium for etablerte komponister som ønsker lære å komponere musikk til film.

Komponistklassen møtes en gang i måneden, knytter kontakter i filmmiljøet og lærer om film og filmmusikk, samtidig som de er aktive som freelance musikere og komponister.

Komponistene komponerer musikk til studentfilmer, og får spilt inn musikken sin av bl.a. Kringkastingsorkestret og Trondheim Symfoniorkester. I tillegg arbeider de med digital musikkproduksjon innen alle genre. Flere av landets fremste filmkomponister er faste gjestelærere og veiledere: Gaute Storaas, Magnus Beite, Stein Berge Svendsen, Ginge m. fl.. I tillegg har vi gjesteforelesere fra USA som Richard Bellis og Don Wilkins.

Tilbake til toppen av siden