TV-ledelse

Studiet hvor du blir Produksjonsleder / Prosjektleder / Kreativ produsent

Ledelsestudiene ved TV-skolen er praktiske utdanninger hvor studentene lærer å lede kreative prosjekter og produksjoner i TV-bransjen.

I løpet av de tre årene lærer du inngående om teamledelse, produksjonsprosesser, planlegging, manusutvikling, casting, økonomi og praktisk juss.

De små klassene ved TV-skolen gir en helt unik lærertetthet og samhold mellom studentene på tvers av trinn og fordypninger, og du får et sterkt nettverk som du tar med deg ut i bransjen. I studietiden blir du med på en rekke samarbeidsprosjekt med bransjen, og du får øvelse i å jobbe i reelle samarbeidssituasjoner og utvikle og gjennomføre ideer.

Fordypningene

I det første studieåret lærer ledelsestudentene grunnleggende produksjonsledelse, men de lærer også essensielle ferdigheter innenfor regi og teknikk. Det er viktig at ledelsestudentene lærer mye om ulike produksjonsprosesser før de skal lede større prosjekt i andre og tredje året. Mot slutten av første studieår må studentene velge studiefordypning innen enten administrativ ledelse som produksjonsleder eller kreativ ledelse som prosjektleder.

Praksis

På slutten av det andre studieåret skal du ut i praksis. Du har stor innvirkning på hvordan du vil ha din praksis slik at du best kan utvikle dine ferdigheter. TV-skolen har sterk tilknytning til bransjen så du har mange muligheter. Tidligere studenter har vært praktikanter blant annet hos NRK, TV2, Mastiff, Fabelaktiv og mange andre steder.

Søk her!

 

 

Tilbake til toppen av siden