TV-regi

Studiet hvor du blir Enkameraregissør / Flerkameraregissør / Kreativ produsent

Regilinja på TV-skolen utdanner dyktige fortellerstemmer med sterke visjoner.
Gjennom den treårige utdannelsen utvikler du praktiske og teoretiske ferdigheter som gjør deg skreddersydd som TV-regissør. Læringen skjer i hovedsak gjennom praktiske øvelser og produksjoner. Mange av prosjektene gjøres i samarbeid med TV-bransjen.

De små klassene ved TV-skolen gir en helt unik lærertetthet og samhold mellom studentene på tvers av trinn og fordypninger, og du får et sterkt nettverk som du tar med deg ut i bransjen. I studietiden blir du med på en rekke samarbeidsprosjekt med bransjen, og du får øvelse i å jobbe i reelle samarbeidssituasjoner og utvikle og gjennomføre ideer.

Fordypning

Det første året på TV-regilinja lærer du grunnleggende regi for enkamera –og flerkameraproduksjoner. Du lærer også om produksjonsprosesser og får innblikk i andre fagspesialiseringer som foto, klipp, lyd og produksjonsledelse. Gjennom praktiske øvelser trenes du i regirollen, ulike arbeidsmetoder og verktøy for regi. Mot slutten av første studieår velger registudentene fordypning innen enten enkameraregi, flerkameraregi eller kreativ ledelse som prosjektleder (fordypning for Regi og Ledelse).

Praksis:

På slutten av det andre studieåret er det praksisopphold i bransjen. Da har du sjansen til å komme nærmere din drømmejobb ved å utfordre, utvikle og motivere deg som fagperson innen dokumentarfilm, nyheter, sport eller TV-underholdning. Tidligere studenter har tatt praksisopphold ved NRK, TV2, Novemberfilm, Mastiff, Fabelaktiv og flere andre steder.

Søk her!

 

Tilbake til toppen av siden