Slik søker du

TV-bransjen trenger dyktige medarbeidere. Enten det er TV-teknikere (alt fra fotografer til klippere m.m.), TV-ledere (både kreative og administrative), TV-regissører (både flerkamera- og énkamera) eller filmmusikk-komponister. Les om de forskjellige linjene her!

  • Opptaksprøve:

Innen 15. april må du gå inn på Samordna opptak og klikke på “Logg inn”.  Gå inn i studieoversikten for å finne ønsket studium; TV-regi, TV-ledelse eller TV-teknikk (ved Høgskolen i Innlandet).

Inne i søknadsskjemaet på Samordna opptak må du laste opp følgende dokumentasjon:

– Fyldig CV som inneholder alt du mener er relevant for opptak.

– Relevante attester.

–  Essay på 1-2 maskinskrevne sider om hvorfor du egner deg til studiet, din bakgrunn, interesser, mål/forventninger til studiet og tiden etter fullført studium.

 

– Spesielt for TV-teknikk: I søknaden må du angi hvilken fordypning du søker; énkamerateknikk (foto/lyd/klipp), flerkamerateknikk eller postproduksjon.

  • Opptakskrav:

Generell studiekompetanse og opptaksprøve. 

CV og essay danner grunnlaget for utvelgelse til intervju/opptaksprøve.

 

  • Spesielt for Filmmusikk-komposisjon: Klikk her
Tilbake til toppen av siden