Studiefordypning

TV-Ledelse

Det første studieåret lærer studentene grunnleggende ledelse, og søker det andre året fordypning en av to fordypninger: 

1)  Produksjonsledelse – Fordypningen vil vektlegge administrativt arbeid som; planlegging, gjennomføring, økonomi og andre ansvarsoppgaver assosiert med oppgavene til produksjonsledere og innspillingsledere.

2) Prosjektledelse – Fordypningen vil vektlegge kreativ ledelse i samsvar med redaksjonelt arbeid som; idé-skapning og pitching, manus, casting og SoMe samt andre organisatoriske oppgaver assosiert med prosjektledere og redaktører.

 

TV-Regi

Det første studieåret lærer registudentene mye om sin rolle og grunnleggende audiovisuell historiefortelling. Det andre året søker de én av følgende fordypninger;

1) Enkameraregi – med fordypning i innholdsproduksjon med små team, innen ulike format. På 3.året kan studentene søke videre fordypning som VJ (videojournalist/fotoregissør)

2) Flerkameraregi – med fordypning i kompleks innholdsproduksjon innen ulike sjangre og format med bruk av flere kameraer samtidig.

3) Prosjektledelse – Fordypningen vil vektlegge kreativ ledelse i samsvar med redaksjonelt arbeid som; idé-skapning og pitching, manus, casting og SoMe samt andre organisatoriske oppgaver assosiert med prosjektledere og redaktører.

 

TV-Teknikk

Det første studieåret er det mye fokus på grunnleggende produksjonsteknikk og med innføring i roller og funksjoner gjennom felles fag, øvelser og produksjoner. 2. året går studentene inn i en av tre fordypninger;

1) Énkamerateknikk – hvor studentene lærer audiovisuell estetikk, fortellerteknikk og anvendt teknikk i en stor bredde av sjangre og formater. Det 3. året kan énkamerafotografene søke fordypning som VJ (fotoregi), sammen med studenter fra enkameraregi.

2) Flerkamerateknikk – hvor studentene lærer å utøve alle vesentlige kreative og tekniske fagfunksjoner innen studio- og OB-produksjoner. Flerkamerastudentene produserer et utvalg formater som;   talkshow, gameshow, konserter, prisutdelinger og sportsproduksjoner med profesjonelt utstyr.

3) Postproduksjon – er en teknisk fordypning i etterarbeidsprosesser, innen både digital bilde- og lydbehandling, VFX og grafikk. Dette er et helt nytt studietilbud som gir en kompetanse som er meget ettertraktet i bransjen.

Sjekk også ut Høgskolen I Innlandet sin nettside for mer informasjon.

Tilbake til toppen av siden