TV-Teknikk

Ved TV-skolen er det sjeldent at et prosjekt går rundt uten studenter med visuell og teknisk forståelse. For hvor langt kommer man egentlig uten å ha kreative og lærevillige teknikere med seg i et team? Med et øye eller et øre for nettopp teknisk håndverk, er TV-teknikk utdanningen for deg.

Ved å velge en av de ulike fordypningene innenfor TV-teknikk, får en mulighet til å opparbeide seg kunnskap og erfaring innenfor fagfeltet du interesserer deg i.

Bilde, lyd og klipp er alle viktige fortellerverktøy som kan være med på å styrke historie, budskap og dramaturgi i et prosjekt – og i fordypningen enkamerateknikk. Du lærer du selvfølgelig mer enn hvordan man håndterer teknisk utstyr og får bilde og lyd til å være estetisk fint. Du tar del i den kreative og praktiske utformingen av prosjektet, fra første research-periode til siste finjustering på klippen. Som filmfotograf, lyd eller klipper er det like viktig for deg, som en regissør eller produsent, å kunne bruke ulike fortellerteknikker i forskjellige sjangere. Les mer om livet etter enkamerateknikk her.

Se for deg et talkshow på TV, eller kanskje en håndballkamp eller en talentkonkurranse.  Klarer du å gjette hvor mange ulike roller som må fylles for at produksjonen skal gå rundt? I fordypningen flerkamerateknikk får du mulighet til å prøve en rekke fagfunksjoner knyttet til studio- og OB-produksjon. Du vil også få forståelse for hvordan man leder en mindre gruppe innad i et prosjekt, med visuell eller teknisk fremgang. Du får god innsikt i hva slags forberedelser som gjøres i forkant av en produksjon og jobber med kreativ og praktisk arbeid med TV-ledelse og flerkameraregi. Les mer om livet etter flerkamerateknikk her.

Etterarbeid er en vesentlig del av et prosjekt, og vi har fordypningen for deg som interesserer deg for nettopp dette. I fordypningen postproduksjon vil du som tekniker, opparbeide deg kunnskap om alle stadiene et prosjekt skal gjennom etter at prosjektet er filmet og klar til å settes sammen. Du jobbe med oppgaver rettet mot etterarbeid av lyd og bilde, samt spesialeffekter og grafikk. Ved siden av å arbeide med selve utførelsen, jobber du med planlegging opp i mot prosjektflyten og kostnader i forhold til postproduksjon. Les mer om postproduksjon-studiet her.

En fellesnevner for de tre fordypningene i TV-teknikk, er å kunne jobbe med en felles visjon du, andre teknikere, ledelse og regi har skapt sammen. Ved siden av å jobbe med produksjoner, har du forelesninger, øvingsoppgaver og veiledning som bidrar til din utvikling som tekniker. Studiet gir deg mye spillerom til å teste ulike stillinger i den enkelte fordypningen du har valgt. Å prøve seg frem er en god erfaring. Det gir det deg ikke bare overordnet kunnskap om de enkelte stillingene – det gir deg også forståelse i hvordan ulike fagfunksjoner eller arbeidsgrupper jobber. Dette er en viktig egenskap å ta med seg inn i arbeidslivet, da det skaper effektivitet i samarbeidet og prosjektene.

 

Trenger du noen tips til hvordan søke? Da trenger du ikke å lete videre, vi hjelper deg gjennom søknadsprosessen! 

Legg inn en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tilbake til toppen av siden