X-TV et nytenkende prosjekt

Ved TV-fag jobbes det stadig med utvikling av konsepter og prosjekter som skal utfordre studentene til å tenke nytt. I takt med interaktivitet og ny teknologi, er det nettopp disse temaene enkamera-regi, -teknikk og ledelse har fått brynet seg på dette høstsemesteret.

X-TV er interaktiv, audiovisuell historiefortelling, hvor publikum er med på et vandreteater som fører de gjennom høgskolens mange rom og ganger. Publikummet er med på å løse oppgaver og ta avgjørelser underveis samtidig som de ledes av karakterene i stykket. Alt dette er satt sammen av studentene under en kort tidsperiode. Alexander Ophaug studerer enkamera-regi og syns det har vært lærerikt å utvikle prosjektet som én av tre historieregissører.

Alexander Ophaug på set som historieregi

“Jeg føler at jeg har utviklet meg i takt med prosjektet. Da skuespillerne kom for å lese gjennom manus for første gang, fikk jeg en ordentlig øyeåpner om at alt vi hadde jobbet med ble satt til livet. Og etterhvert som ting har falt på plass har det vært spennende å følge med på fremdriften.”

Dagen før premieresending av X-TV, ser avdelingen for TV-fag helt annerledes ut enn det studenter og ansatte er vant til. Korridorene er lyst opp i mange ulike farger og flere av de involverte i prosjektet løper rundt på området, for å gjøre de siste justeringene før generalprøven skal starte. Blant disse er prosjektleder Halfdan Gjerdrum, som kan fortelle om den hektiske tiden frem mot premieren.

Siden vi gjennomfører X-TV for første gang, hadde vi ingen håndfast oppgave å gå ut ifra under oppstart. Rammene har blitt satt underveis og vi har gjort det beste på den tiden vi har hatt. Det er tatt i bruk over 30 rom og ganger på hele høgskolen, som har krevd mye koordinering, både for historieutviklingen og det tekniske. Alle som har deltatt på X-TV har virkelig blitt utfordret på å delegere oppgaver, kommunikasjon innad i prosjektet og finne gode løsninger på kort tid.”

Halfdan Gjerdrum videreformidler det som må fikses før generalprøven

Når utvikling av historie og manus skal gjøres parallelt med forberedelser av tekniske og visuelle grep, skal det nok sies at det har vært mange baller i lufta for X-TV-gjengen. Utover studentene, har også veiledere, skuespillere og andre avdelinger ved høgskolen vært inkludert.

Alexander Ophaug mener at det var spesielt lærerikt å ha med profesjonelle skuespillere inn i prosjektet.

“Vi har vært tre personer som har jobbet med det 37-siders lange manuset. Det mest krevende har vært å skape et helt nytt univers som skal gi mening, være interessant og gøyalt å delta på til samme tid. For de eksterne skuespillerene sin del, har vi også jobbet mye med bakgrunnshistorie for å gjøre de trygge på karakterene sine. Vi skulle jo selvfølgelig ønske at vi fikk tid til å jobbe med ny teknologi, men vi har måtte gjøre en del kompromisser for å nå målet vårt.”

Selv om studentene mener at det har blitt lite tid til å utforme nyskapende, visuelle grep, har det krevd mye planlegging for å få alt til å henge sammen. Videosnutter har blitt laget, rom har blitt dekorert og forklarende lydelementer er blitt tatt opp. Som teknisk leder har Vebjørn Rakvaag har jobbet iherdig denne høsten for å få på plass hver minste detalj rundt teateret.

Vedbjørn Rakvaag og Sondre de Flon forbereder seg til første ‘show’

“For oss har en klar og tydelig historien vært i fokus mer enn alt annet. Men for at vandreteateret skal drives fremover, er det lagt inn oppgaver som publikum skal løse underveis, og det er her mye av det visuelle vi har arbeidet med kommer til synet. Vi har laget fortellende videoklipp, rigget opp lys i ulike farger og hengt opp høytalere i taket som skal underbygge historien. Det har vært et spennende prosjekt å delta i, og en ser viktigheten av det å kunne jobbe i team og bruke hverandre som ressurser.”

Alexander Opphaug legger også til at prosjektet har vært en unik sjanse til å teste ut noe helt utenfor produksjoner de vanligvis har jobbet med.

“Det har vært en helt annen sjanger å jobbe med enn det jeg har vært vant til å gjøre tidligere, og jeg mener at tanken bak X-TV er veldig godt fordi det gir oss muligheten til å bli kompetente til å gjøre flere ulike varianter av film og tv. Alle medier smelter mer og mer sammen, og X-TV er prosjektet hvor vi tester ut dette.”

 

I 2018 flytter vi over til Inn.no/tvfagene. Her vil vi fortsette å publiserer artikler og informasjon om linjene. Men for i år, god jul og godt nytt år alle studenter, tidligere studenter, ansatte, og framtidige studenter!

 

Legg inn en kommentar

Tilbake til toppen av siden